800 lat Opola

"Już niewielu pamięta - wspomnienia mieszkańców Opola"

Opublikowano 18.09.2017


Dom Współpracy Polsko Niemieckiej wraz z partnerami serdecznie zaprasza na spotkanie ze świadkami historii dnia 05.10.2017r. w Opolu.

Dom Współpracy Polsko Niemieckiej wraz z partnerami serdecznie zaprasza na spotkanie ze świadkami historii pt. „Już niewielu pamięta” - wspomnienia mieszkańców Opola”, które odbędzie się 05.0.2017 roku o godzinie 11.00 w III  Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu, Stanisława Dubois 28.  Na spotkaniu Świadkowie Historii będą wspominać lata szkolne i życie rodzinne, zarówno przed II wojną światową, jak i po jej zakończeniu.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o zgłaszanie udziału do dnia 3 października br. na adres: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Izabela Waloszek, izabela.waloszek@haus.pl, tel.: 77 402 51 05

 

 

II Etap projektu

Opublikowano 12.07.2017

Uczestnicy projektu montują nagrania z rozmów ze Świadkami Historii

Podczas montażu część teoretyczna zajęć obejmuje krótkie wprowadzenie do wiedzy o dziennikarstwie radiowym, a także zagadnienia dotyczące dziennikarza radiowego i jego roli w redakcji; jak również narzędzi, którymi posługuje się na co dzień.

Uczestnicy zaznajamiają się z programem do realizacji audycji radiowych (Audacity), wybierają najważniejsze aspekty z historii Opola i montują wywiady, które na samym końcu trafiają do opiekuna merytorycznego projektu.

Znaleźli czas na wspomnienia... Uczestnicy projektu „800 – lecie Opola. Młodzież odkrywa historię swojego miasta” podczas nagrań wywiadów ze Świadkami Historii

Opublikowano 12.07.2017

Projekt nie mógłby powstać i rozwijać się bez dwóch grup. Pierwszą z nich jest grono młodych ludzi, którzy poświęcają swój wolny czas na zapoznanie się nieodległą przeszłością, dzięki rozmowom ze „Świadkami Czasu”. Drugą grupą są osoby starsze, które znajdują czas i niejednokrotnie również wewnętrzną siłę, żeby opowiedzieć o trudnych momentach swojego życia. We wspomnieniach osób starszych ta historia ożywa na nowo, te wszystkie opowieści pobudzają naszą wyobraźnię.

Duże zainteresowanie projektem pt. „800 – lecie Opola. Młodzież odkrywa historię swojego miasta”

Opublikowano 09.07.2017

Jesteśmy dumni z faktu, iż projekt pt. „800 – lecie Opola. Młodzież odkrywa historię swojego miasta” cieszy się nadal dużym powodzeniem wśród opolskich szkół.  Spośród nadesłanych zgłoszeń (45) do projektu możemy zakwalifikować tylko dwudziestu uczestników.

Celem projektu jest wzbogacenie edukacji kulturalnej i historycznej uczniów opolskich szkół poprzez przeprowadzenie wywiadów młodzieży ze „świadkami historii” – mieszkańcami Opola nt. historii miasta, jego dziedzictwa i dokonań jego mieszkańców, a także aktywne zaangażowanie się młodzieży w promowaniu walorów miasta Opola

Menu działu

FINANSOWANIE

finansowanie projektu